De Sterrenkijker

Groepspraktijk voor coaching en psychotherapie

Van harte welkom in de Sterrenkijker!
Een groepspraktijk voor oplossingsgerichte coaching en psychotherapie.

Voor wie

De Sterrenkijker biedt ambulante, psychologische ondersteuning voor zowel jongeren, adolescenten en volwassenen.

Ook ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning en gezinstherapie behoren tot de mogelijkheden.


Er kan onder meer gewerkt worden rond volgende thema's:

• Angsten
• Depressie
• Onzekerheid
• Assertiviteit

• Bewustwording
• Dwangmatige klachten
• Relatieproblemen
• Rouwverwerking

• Perinatale ondersteuning
• Postnatale ondersteuning
• Parentale burn-out

• Chronische ziekten
• Ontwikkelingsproblemen
• . . .

Specifiek voor jongeren:

• Je gevoelens opnieuw voelen, begrijpen en uiten
• Samen kijken naar je veerkracht
• Je zelfvertrouwen en zelfwaardering vergroten

• Stilstaan bij je eigen talenten
• Hoe omgaan met verdriet, in al zijn facetten
• Samen op zoek naar je goed voelen in je vel

Ons team

De Sterrenkijker biedt een veilige en respectvolle plek om opnieuw verbinding te maken met jezelf en met anderen. Als coach, therapeut en ervaringsdeskundige willen wij luisteren naar jullie verhalen en jullie steunen zonder te oordelen.

Portret Natalie

Natalie Kindt

Coördinator van groepspraktijk de Sterrenkijker.

Doelgroep: Adolescenten, volwassenen, partners en gezinnen.

Werkdomeinen: Individuele psychotherapie bij angst, laag zelfbeeld, slaapproblemen, depressie, stressgerelateerde aandoeningen, identiteits- en levensfaseproblematieken, relatieproblemen en conflicten, psychosomatische klachten en chronische pijnen.

Specialisatie: Omgaan met ziekte, rouw- en traumaverwerking.
Pyschologische ondersteuning bij zwangerschapsverlies, zwangerschapsonderbreking, stilgeboorte, aanpassing aan je nieuwe rol als mama/papa/plusouder.

"Als de zon ondergaat, komen de sterren op."

Valerie Van Wynsberghe

Doelgroep : Jongeren en jong adolescenten (10-20j)

Werkdomeinen: weerbaar communiceren, omgaan met angst en faalangst, omgaan met verdriet/pijn/conflicten, keuzes maken, veerkracht, mindset, emotieregulatie, motivatie, wel in je vel.

Specialisatie: Talentenfluisteraar, groeidenken.

Portret Valerie

"Als je lang genoeg kijkt, schitteren steeds meer sterren die ons zoveel wijsheid vertellen.”

Portret Stephanie

Stephanie Bogaert

Doelgroep: Jongeren (12-18j) en ouders.

Werkdomeinen: Omgaan met verlies, rouw en groei in bewustwording.

Specialisatie: Kindertolk (vertaling van opvallend gedrag bij kinderen en jongeren).

“Be shine like a star!”

Praktijk

"Samenkomen is een begin, samenwerken is succes."

Contact

Je kan meteen een coach/therapeut contacteren of je aanmelden via ons algemeen mailadres: info@desterrenkijker.com

Natalie

Valerie

Stephanie

Afspraken

Wanneer je een afspraak maakt met de coach/therapeut kom je eerst op intakegesprek waarin wordt gepeild naar je klachten en je verwachtingen van de therapie.

Terugbetaling

Sommige ziekenfondsen voorzien een beperkte terugbetaling. Ook bepaalde verzekeringspolissen dekken sommige kosten. Je neemt best contact op met je mutualiteit voor meer informatie.

De Locatie

De Sterrenkijker
Pierre Debbautstraat 34
8200 Brugge