De Sterrenkijker

Oplossingsgerichte psychotherapie

Groepspraktijk voor psychotherapie en coaching

De Sterrenkijker is gegroeid vanuit een vijftienjarige praktijk rond rouw- en verliesverwerking. Een deskundige hulpverlening en ondersteuning voor meerdere problematieken drong zich op. Een groep therapeuten staat voor jullie klaar in de Sterrenkijker.

Voor wie

De Sterrenkijker biedt ambulante, psychologische ondersteuning voor zowel kinderen en jongeren als adolescenten en volwassenen.
Ook ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning en gezinstherapie behoren tot de mogelijkheden.


Er kan onder meer gewerkt worden rond volgende thema's:

• Angsten
• Depressie
• Onzekerheid
• Assertiviteit

• Bewustwording
• Dwangmatige klachten
• Relatieproblemen
• Rouwverwerking

• Burn-out
• Verslaving
• Chronische ziekten
• ADHD

• Autismespectrumstoornis
• Ontwikkelingsproblemen
• . . .

Welke begeleidingen en therapieƫn bieden wij aan:

• ACT (Acceptatie en commitment therapy)
• Contextuele therapie
• Oplossingsgerichte therapie
• Spel- en dramatherapie

• Psycho-educatie
• Hypnose
• EMDR
• Coaching

Ons team

Vier enthousiaste, gedreven en erkende oplossingsgerichte psychotherapeuten slaan de handen in elkaar. Elke therapeut in de Sterrenkijker heeft zijn specialisatie waardoor wij ondersteuning kunnen bieden bij de meest uiteenlopende situaties.

Praktijk1

Natalie Kindt

Coƶrdinator van groepspraktijk de Sterrenkijker.
Doelgroep: Adolescenten, volwassenen, partners en gezinnen.
Werkdomeinen: Individuele psychotherapie bij angst, laag zelfbeeld, slaapproblemen, depressie, ASS, ADHD, hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit, stressgerelateerde aandoeningen, identiteits- en levensfaseproblematieken, relatieproblemen en conflicten, psychosomatische klachten en chronische pijnen.
Specialisatie: Omgaan met ziekte, rouw- en traumaverwerking.

"Als de zon ondergaat, komen de sterren op."

Jo Verdonck

Doelgroep: Adolescenten, volwassenen en partners
Werkdomeinen: Individuele psychotherapie bij emotionele problemen (angst, depressie, ...), relationele problemen en conflicten, obsessionele stoornissen (dwanggedachten en dwanghandelingen), verslavingsproblemen (alcohol, drugs, ...), psychosomatische klachten, sociale problemen, burn-out.
Specialisatie: Hypnose (o.a. bij pijn, angst, slaapstoornissen).

Praktijk2

"Richt je ogen op de sterren, en je voeten op de grond."

Praktijk3

Tinne Vandierendonck

Doelgroep: Kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar.
Werkdomeinen: Individuele psychotherapie, spel- en gezinstherapie, emotionele problemen en verlieservaringen (vb. rouw, echtscheiding, laag zelfbeeld), angst- en stemmingsproblemen, gedragsproblemen, ADHD, ASS, traumaverwerking, sociale problemen (vb. weerbaarheid, pesten en gepest worden) en slaapproblemen.
Specialisatie: Creatieve therapie

"We kunnen niet van alle kinderen sterren maken,
we kunnen ze wel doen schitteren."

Sara Celis

Werkdomeinen : Afstemming tussen ouder en kind, aanpassen aan een baby in huis, evenwicht zelfzorg en opvoeding. Moeilijkheden zoals overmatig huilen, slaap-of eetproblemen, woede-uitbarstingen of koppig gedrag, druk of aanhankelijk gedrag, angsten, duimzuigen/fopspeen, bijten, ...
Stimuleren van ontwikkeling op vlak van taal, spel, motoriek, zindelijkheid, zelfstandigheid, ...
Observaties zijn mogelijk binnen het gezin en/of kinderdagverblijf.

Praktijk4

"Alle kinderen worden sterren, als we ze laten stralen."

Praktijk

"Samenkomen is een begin, samenwerken is succes."

Contact

Je kan meteen een therapeut contacteren of je aanmelden via ons algemeen mailadres: info@desterrenkijker.com

Natalie

Tinne

Sara

Afspraken

Wanneer je een afspraak maakt met de therapeut kom je eerst op intakegesprek waarin wordt gepeild naar je klachten en je verwachtingen van de therapie. Samen met de therapeut wordt de frequentie van de sessies bepaald.

Terugbetaling

Sommige ziekenfondsen voorzien een beperkte terugbetaling. Ook bepaalde verzekeringspolissen dekken sommige kosten. Je neemt best contact op met je mutualiteit voor meer informatie.

De Locatie

De Sterrenkijker
Pierre Debbautstraat 34
8200 Brugge